projekty

další obrázek
 
luxusní kuchynì luxusní kuchynì luxusní kuchynì luxusní interiér luxusní interiér - krb luxusní interiér luxusní interiér luxusní interiér luxusní interiér luxusní interiér luxusní interiér exteriér exteriér

Interiér RD Jinonice

Moderní vzdušný rodinný dùm dle návrhu arch. Kroupy na unikátním pozemku skýtajícím pìkný výhled do zelenì.

Provedla jsem revizi a korekce dispozic a dále revizi a korekce a dopracování navrženého nábytku. K zásadním korekcím dispozic došlo u vchodu, v pracovnì, v ložnici a v hlavním obývacím prostoru, kde byla do interiéru vložena stìna k promítání, z druhé strany stìny vznikla knihovna. Dále byla v hlavní místnosti pøeøešena krbová stìna. Byl proveden návrh nábytku do pracovny, knihovny a ložnice, návrh dekorace do hlavního prostoru.


Realizace: 2009-2010

Provedené práce: Revize a korekce dispozice, revize a korekce návrhu interiéru a nábytku, hmotové vizualizace, návrh interiéru, design nábytku [ knihovna, knihovny v pracovnì, postel], návrh krbu, konzultace, asistence pøi zaøizování, návrh obrazù / dekorací, autorský dozor.

Tagy: Rodinné domy, moderní interiér, luxusní kuchynì.
další projektpøedchozí projekt


© 2024   ing.arch.Hana Benešová   |   kontakt   |  faq   |   poptávka   |   webdesign+seo by j10.cz