projekty

další obrázek
 
luxusní interiér luxusní kuchynì luxusní interiér luxusní kuchynì moderní interiér moderní kuchynì moderní interiér moderní interiér luxusní interiér luxusní interiér luxusní interiér luxusní kuchynì luxusní interiér luxusní interiér luxusní interiér luxusní interiér koupelna koupelna malá ale luxusní koupelna imitace betonu koupelna detail stìrky imitace betonu wc, imitace betonu exteriér plot gabiony exteriér plot gabiony branka exteriér terasa gabiony exteriér terasa v noci, osvìtlený bazén

Interiér pro rodinný dùm v Jevanech

Interiér byl pojednán dle pøání klienta støídmì až stroze, s minimem barev, bez všech zbyteèností (zcela v souladu se vkusem architekta :). Do interiéru otevøeného obytného prostoru vstupuje celoprosklenou stìnou zahrada.

Pohodlná kuchynì s výrazným atypickým rešením skøíní je provedena v hladkém lesklém laku a bez rušivých úchytek. Kuchyòský kout je ohranièen ostrùvkem s døezem, vestavìnou vinotékou, myèkou a skrytými úložnými prostory. Èerná žulová pracovní deska ostrùvku pøechází stupòovitì v jídelní stùl levitující volnì v prostoru.

Protipól kuchyòskému koutu tvoøí kompaktní stìna s krbem a zavìšenou velkou obrazovkou. Interiér je doplnìn obrazem - malbou abstraktní krajiny v temných tónech.

Celý prostor osvìtlují designová svítidla.

Ložnice je propojena s koupelnou, spojitému prostoru dominuje dvojice designových kompletù keramických umyvadel a chromových baterií.


Realizace: 2008-2009

Provedené práce: Architektonická studie, vizualizace, návrh interiéru, design nábytku [ kuchynì, šatní skøínì, jídelní stùl, postel], návrh osvìtlení, návrh exteriéru (terasy, oplocení), autorský dozor.

Tagy: Rodinné domy, fasády, moderní interiér, moderní koupelny, luxusní kuchynì, moderní kuchynì, luxusní povrchové úpravy.
další projektpøedchozí projekt


© 2024   ing.arch.Hana Benešová   |   kontakt   |  faq   |   poptávka   |   webdesign+seo by j10.cz